Algemene voorwaarden vioollessen

Ik werk met losse lessen of met een knipkaart.

Algemene voorwaarden

  • Als je je binnen minder dan 24 uur afmeld voor de les, wordt de les doorgerekend.
  • Laat aanwezig zijn gaat van de lestijd af.
  • Bij ziekte van de docent wordt de les niet doorgerekend.
  • Leerlingen die wekelijks les willen, hebben een vaste lesdag & lestijd.
  • Voor de knipkaart stuur ik per mail een factuur.
  • Losse lessen moeten contant worden betaald.
  • Wanneer men de lessen niet voort wil/kan zetten, en de knipkaart nog enkele lessen bevat, worden de nog openstaande lessen niet terugbetaald.
  • De leerling dient zelf voor instrument en instrumentonderhoud te zorgen.
  • Ook bladmuziek valt buiten het tarief.

Hier vind je de tarieven voor de vioollessen.